Licytacje ruchomości i nieruchomości
Powrót
Poglądowe zdjęcia tej nieruchomości i wyciąg z operatu szacunkowego można znaleźć na liście licytacji w pozycji licytacji nieruchomości z dnia 30-05-2019 (pierwsza licytacja tej nieruchomości)