OBSZAR DZIAŁANIA

Zgodnie z nową ustawą o komornikach sądowych rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego przy którym działa komornik ( Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018r o komornikach sadowych - dalej UKS)

Natomiast zgodnie z art. 10 ust.1 cytowanej ustawy wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduję się siedziba kancelarii komornika (obszar Sądu Apelacyjnego w Gdańsku).  Prawo to jest ograniczone i wyłącza możliwość prowadzenia spraw:

- o egzekucję z nieruchomości

- o wydanie nieruchomości

- o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości

- o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy

- oraz w sprawach, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.    

   Pamiętać należy, że wierzyciel dokonując wyboru komornika poza obszarem jego właściwości zobowiązany jest do wniosku egzekucyjnego złożyć pisemne oświadczenie o wyborze komornika w myśl art.  10 ust. 3 UKS, że korzysta z prawa wyboru komornika. 

Zasięg terytorialny Rewiru  komornika przy Sądzie Rejonowym w Słupsku to:

Słupsk – miasto i gmina                        Ustka – miasto i gmina                                  

Kobylnica – wieś i gmina                      Dębnica Kaszubska – wieś i gmina    

Damnica – wieś i gmina                         Główczyce – wieś i gmina  

Smołdzino – wieś i gmina

czyli z zasady  kody pocztowe rozpoczynające się na 76-2..


oraz obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (poniżej) - z zastrzeżeniem konieczności dokonania wyboru komornika, o którym mowa powyżej

Obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. (Dz.U. nr 180 poz. 1508) obejmuje:


Sąd Okręgowy w Bydgoszczy,
Sąd Okręgowy w Elblągu,
Sąd Okręgowy w Gdańsku,
Sąd Okręgowy w Słupsku,
Sąd Okręgowy w Toruniu,
Sąd Okręgowy we Włocławku

w tym podległe tym sądom Sądy Rejonowe